KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Đối tượng tham gia: Cán bộ, nhân viên sắp đi làm hoặc đang làm công tác hành chính, soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ, thư viện… trong các cơ quan, các doanh nghiệp từ trung ương đến địa ...

ISO 22000 & HACCP ˜ Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 – Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành tháng 9/2005.

Khoá đào tạo ISO 22000- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm được quốc tế công nhận.

AEROBIC CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Giáo viên tại các trường mầm non - Sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non - Đối tượng khác: những cá nhân có nhu cầu ...

NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Những cá nhân đang làm hoặc muốn tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại các nhóm trẻ, trường mầm non, trường tiểu học nhưng chưa có văn bằng, chứng chỉ về giáo dục mầm non

KỸ NĂNG GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞ

Đối tượng - Lãnh đạo, nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu. - Sinh viên đang theo học các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học.

NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Nhân viên làm việc tại các cơ sở mầm non, trường tiểu học - Đối tượng khác: những cá nhân có nhu cầu ...

QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ trường mầm non - Đối tượng khác: những cá nhân có nhu cầu ...