AEROBIC CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Giáo viên tại các trường mầm non - Sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non - Đối tượng khác: những cá nhân có nhu cầu ...

NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Những cá nhân đang làm hoặc muốn tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại các nhóm trẻ, trường mầm non, trường tiểu học nhưng chưa có văn bằng, chứng chỉ về giáo dục mầm non

NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Nhân viên làm việc tại các cơ sở mầm non, trường tiểu học - Đối tượng khác: những cá nhân có nhu cầu ...

QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

ĐỐI TƯỢNG: - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ trường mầm non - Đối tượng khác: những cá nhân có nhu cầu ...