TIẾNG ANH GIAO TIẾP CĂN BẢN 1

Khóa học dành cho tất cả học viên mới bắt đầu hoặc mất căn bản hoặc đã học nhưng lâu ngày không sử dụng và bây giờ đã quên.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CĂN BẢN 2

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2 là khóa học dành cho những học viên đã hoàn thành khóa học tiếng Anh giao tiếp 1. Học viên đã có năng lực tiếng Anh tương đương A1.

TIẾNG ANH B1

Khóa học nhằm mục đích nâng cao trình độ ngữ pháp, từ vựng để chuẩn bị cho Học viên thi đạt trình độ B1 tương đương với Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Học viên sẽ được ...