Lượt xem: 10494 - Ngày đăng: 11/05/2016

Trung Tâm Đào Tạo BLUE thông báo khai giảng khóa học
TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

1.  Tên khóa học (Title of course):  Tiếng Việt giao tiếp căn bản cho mọi lứa tuổi.
                                                                      Elementary Vietnamese for communication

2.  Nội dung khóa học (Content of course)
-     Ngày khai giảng (the opening date): 06/06/2016
-     Thời lượng (duration): 3 months x 3 lessons/week x 1.5h/lesson = 36 lessons.
-      Lịch học (Schedule):
                                      * Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: áp dụng cho 02 học viên trở lên
                                         Mon, Wed, Fri or Tue, Thu, Sat: apply for above two students.
                                       
                                        *Học viên được lựa chọn: áp dụng cho 01 học viên
                                         According to learners’ availability: apply for only one student.

-      Học phí: $330/khoá
       (Tuition: $330/course)

3.  Tài liệu (Textbooks)
-      Tiếng Việt trình độ A Tập 1 & 2 (Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Việt Nam học và khoa học phát triển)
        Vietnamese level A, Vol.1&2 (Ha Noi National University publishing house, Institute of Vietnamese              Studies and Development Science).

-      Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài, tập 1&2 (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM)
       Vietnamese textbook for foreigners, Vol.1&2 (HCM National University publishing house)

4.   Địa điểm học (Location)
-        99/24 Núi Thành, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
         99/24 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City

5.   Đội ngũ giáo viên (Teachers)
-       Giáo viên có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm trong giảng dạy Tiếng Việt
        Teachers have qualification, skills and experiences in teaching Vietnamese.

-       Giọng nói chuẩn (giọng Hà Nội)
        Having a standard accent (Ha Noi accent)

6.   Liên hệ (Contact)
-        Email: trungtamdaotaoblue@gmail.com
-        Website:  www.kblue.edu.vn
-        Facebook: https://www.facebook.com/tiengvietchonguoinuocngoai/
 

Bài viết khác